Štandard plemena Labrador Retriever podľa FCI

FCI číslo 122 zo dňa 24. júna 1987 Krajina pôvodu: Veľká Británia

Správanie a povaha: vyrovnaný, aktívny, s výborným čuchom, ľahko ovládateľný, vášnivý plavec, prispôsobivý, oddaný spoločník, inteligentný, pozorný a ochotný, so silnou túžbou urobiť majiteľovi radosť; priateľský, nesmie ukazovať známky agresivity alebo strachu

Celkový vzhľad: mohutne stavaný, krátky v bedrách, čulý, so širokým temenom; hruď a rebrá široké a dobre klenuté, široké a silné bedrá a zadné končatiny

Hlava
Temeno: lebka široká, dobre modelovaná, bez mäsitých líc

Čelový sklon: výrazný

Tvárová časť
Ňufák: široký, dobre vyvinuté nosné dierky

Papuľa: silná, nemá byť špicatá

Čeľuste / zuby: čeľuste stredne dlhé, zuby mocné s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery dosahuje pred spodný rad a zuby sú kolmé na čeľusť

Oči: stredne veľké, s inteligentným a dobromyseľným pohľadom, hnedé alebo orieškové

Uši: nie veľké ani ťažké, tesne priliehajú k hlave, sú nasadené vysoko a dosť vzadu

Krk: suchý, silný, plynule prechádza do dobre umiestnených pliec

Trup
Chrbát: rovná horná línia

Bedrá: široké, krátne a mocné

Hrudník: široký a hlboký, výrazne klenutý a súdkovitý hrudný kôš

Chvost: výrazný znak, je veľmi široký pri koreni, postupne sa zužujú ku špici, je stredne dlhý, bez strapcov, avšak pokrytý krátkou, hustou a hrubou srsťou, takže vyzerá okrúhly, čo sa označuje ako vydrí chvost; môže byť nesený veselo, nikdy však nesmie byt zahnutý nad líniu chrbta

Končatiny
Predné končatiny: majú silné kosti a sú rovné od lakťov po labky pri pohľade spredu i zboku

Plecia: lopatky sú dlhé a šikmo uložené

Zadok: dobre vyvinutý, nemá klesať smerom k chvostu

Kolenné kĺby: dobre zauhlené

Päty: kravský postoj je nanajvýš nežiadúci

Labky: okrúhle, kompaktné, kostnaté s dobre vyvinutými vankúšikmi

Pohyb: voľný, priestranný, paralelný tak predných ako aj zadných končatín Srsť: významný znak, krátka, hustá, nie zvlnená, bez strapcov, na dotyk pomerne tvrdá, podsada odolná voči počasiu

Farba: jednofarebná čierna, žltá, pečeňovohnedá alebo čokoládovohnedá; žltá od svetlokrémovej až po líščiu červenú; malá škvrna na hrudi je povolená

Veľkosť: výška v kohútiku psy 56 - 57 cm, sučky 54 - 56 cm

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky

Poznámka: psy musia mať dva zreteľné normálne semenníky, úplne zostúpené v miešku