Naše sučky

Na dôchodku, no stále aktívna

Delfinka (DELLY Bučianska dolina)